A E D

Sinds mei 2010 beschikt onze praktijk over een AED (automatische externe defibrillator). Onze medewerkers zijn geschoold en gaan ieder jaar op herhaling voor het gebruik hiervan. De AED hangt in de oefenzaal, zodat wij bij mogelijke cardiale problemen snel kunnen ingrijpen.