Sinds 2006 is het mogelijk om zonder verwijzing van de huisarts of specialist naar de fysiotherapeut te gaan.


D.m.v. een screening zal beoordeeld worden of u inderdaad fysiotherapeutisch geholpen kunt worden, of dat verwijzing naar een andere hulpverlener beter is.


Tevens wordt gekeken wat de hulpvraag is en de klacht nader geanalyseerd.


Indien nodig vindt er een lichamelijk onderzoek plaats en wordt er een fysiotherapeutische diagnose opgesteld.


Na al deze gegevens verzameld te hebben wordt er gezamenlijk met u een behandelplan gemaakt.

Maak een afspraak