Hart- Vaat- Longrevalidatie

Sinds 1999 werkt onze longfysiotherapeut, al samen in het netwerk COPE-Actief. Dit is een vereniging van gespecialiseerde eerstelijns fysiotherapeuten die patiënten met longklachten behandelen. Om lid van dit netwerk te kunnen zijn dient men aan allerlei kwaliteitseisen te voldoen en jaarlijks de benodigde bij- en nascholing te volgen. Er wordt in nauwe samenwerking met de maatschap longgeneeskunde van het MST gewerkt aan een verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met longklachten. Indien u longpatiënt bent en aan kortademigheid lijdt, inspanningsbenauwd bent of moeite heeft met het los- en ophoesten van vastzittend slijm komt u mogelijk in aanmerking om hiervoor door ons behandeld te worden. Vraag ons rustig om nadere informatie hieromtrent.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor mensen die:

Werkwijze

Voordat u aan het programma gaat deelnemen vindt er een medisch onderzoek door de cardioloog plaats. Een inspanningsproef is daar een onderdeel van. Naar aanleiding van de resultaten, uw aandoening en uw vragen volgt een verwijzing naar de fysiotherapeut die een persoonlijk programma voor u maakt.

Het doel van de hartrevalidatie is:

Planning:

Omdat het programma op maat gesneden is varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden. Het hartrevalidatieprogramma start meestal in het ziekenhuis o.l.v. de daar werkende fysiotherapeuten. 

Longrevalidatie

COPD is een afkorting van de Engelse term. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: een progressief chronische longziekte met een aanhoudende vernauwing in de longen. Het is een verzamelnaam voor longaandoeningen als chronische bronchitis en longemfyseem. Kortademigheid, hoesten en een vermindering van conditie en kracht zijn belangrijke gevolgen van COPD.

Toename van klachten door longaanvallen (exacerbaties) komt veel voor. Roken is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van COPD.

Werkwijze

In samenwerking met het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente is een fysiotherapeutisch programma (COPE actief) ontwikkeld gebaseerd op de meest recente richtlijn COPD. Na verwijzing van de longarts of huisarts volgt een intake door de fysiotherapeut. Naar aanleiding van de intake worden de doelstellingen in overleg met de patiënt bepaald.

Het doel van fysiotherapie bij patiënten met COPD kan zijn:

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken.

Ademhalingsoefeningen, loopoefeningen, traplopen, fietsen, maar ook kracht- en functionele oefeningen maken deel uit van het programma. Het uitvoeren van huiswerkoefeningen wordt gestimuleerd om beweeggedrag in de thuissituatie te verbeteren. Omdat het programma op maat gesneden is, varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Vaatrevalidatie bij Symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden (SPAV

SPAV is een veel voorkomende, vaak niet herkende, progressieve chronische aandoening die wordt veroorzaakt door atherosclerose (aderverkalking). Het komt vaak voor in de slagaders van het been. SPAV kan pijn in de benen veroorzaken door een verminderde doorbloeding van de spieren. De loopafstand neemt af en vanwege de pijn kan er niet doorgelopen worden. Er is sprake van Claudicatio Intermittens, in de volksmond ook wel etalagebenen genoemd. SPAV kan ernstige gevolgen hebben maar kan goed behandeld worden door de fysiotherapeut.

U heeft een verhoogd risico op het krijgen van SPAV als u:

Werkwijze

Verwijzing naar een fysiotherapeut vindt plaats door uw vaatchirurg of huisarts. Bij fysiotherapie Helmerhoek begeleidt Wim te Wierik het programma d.m.v. gesuperviseerde looptraining (looptraining onder toezicht).    

Er worden gestandaardiseerde testen gebruikt om uw klachten te inventariseren, om behandeldoelstellingen te bepalen en om de voortgang te evalueren. Het doel van gesuperviseerde looptraining is:

Planning:

Door middel van een oefenprogramma op de praktijk, zowel individueel als in groepsverband, wordt specifiek getraind om de doelstellingen te bereiken. Vooral loopoefeningen, kracht- en conditionele oefeningen maken deel uit van het programma. Ook wordt het uitvoeren van huiswerkoefeningen gestimuleerd om het “loopgedrag” in de thuissituatie te verbeteren. Omdat het programma op maat gesneden is, varieert de duur van enkele weken tot enkele maanden.

Vergoeding en verzekering

Vergoeding voor Hart, Vaat en Long fysiotherapie en Corona revalidatie valt onder de fysiotherapievergoeding van uw zorgverzekeraar. Bij een chronische indicatie zoals COPD, SPAV en Corona worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. Voor COPD is dat in het eerste jaar maximaal 72 keer, voor SPAV maximaal 37 keer en bij Corona maximaal 100 keer. Hartrevalidatie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Voor een aantal interessante sites over Hart, Vaat en Long fysiotherapie en Corona revalidatie klikt u op een van de volgende links:

www.hartstichting.nl 
www.longfonds.nl 
www.mst.nl 
www.chronischzorgnet.nl 
www.voedingscentrum.nl 
www.preventievegezondheidszorg.com
www.defysiotherapeut.com

Hulp bij longrevalidatie?

Samen met u werken wij aan uw longrevalidatie.
Neem nu contact op met Fysiotherapie de Eekmaat.