Medische Trainings Therapie

Medische Trainings Therapie (MTT) gaat ervan uit dat patiënten met klachten na een trainingsperiode beter belastbaar zijn dan voordat men klachten kreeg. Er wordt getraind volgens een geleidelijk progressief schema dat samen met de hiervoor speciaal opgeleide therapeut gemaakt is, gericht op uw klachten/aandachtspunten. 

Medische Training Therapie (M.T.T.) is geschikt voor iedereen die klachten heeft van het houdings- en bewegingsapparaat, maar ook voor mensen die geen klachten hebben maar gericht willen trainen. De intentie is dat mensen na een trainingsperiode beter belastbaar zijn in het dagelijkse leven. De zelfstandige training verloopt volgens een opbouwschema gerelateerd aan uw hulpvraag. Dit schema wordt samen met de fysiotherapeut gemaakt.

Hulp bij Medische Training Therapie?

Samen met u werken wij aan het verhelpen van uw klachten.
Neem nu contact op met Fysiotherapie de Eekmaat.