Behandeling

Leefstijlbegeleiding

Bij fysiotherapie De Eekmaat zijn onze fysiotherapeuten en leefstijlcoach gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van mensen met chronische aandoeningen als bijv. overgewicht (BMI >25).

Wat is leefstijlbegeleiding?

Een gevolg van langdurig overgewicht en dagelijks te weinig bewegen (inactiviteit) kan zijn dat u diabetes mellitus (DM type II suikerziekte), hart- en vaatziekten (HVZ) of slijtage klachten (artrose) ontwikkelt. Is verminderen van overgewicht één van uw doelen maar het wil niet lukken? Vindt u het moeilijk om uw leefstijl te veranderen. De fysiotherapeut als leefstijlcoach begeleidt u bij de verandering van de leefstijl. De leefstijlcoach werkt daarbij nauw samen met de huisarts als verwijzer, uitvoerders van beweegactiviteiten (zoals Joke’s lifestyle in Enschede) en diëtisten. 

Werkwijze

Na de intake volgt een coachingsprogramma om gedragsverandering op het gebied van leefstijl te bereiken. Het kan gaan om meer bewegen, gezonde voeding, stoppen met roken en alcohol en meer ontspanning. Een coachingsprogramma wordt ook wel een “gecombineerde leefstijlinterventie”, afgekort GLI genoemd. Het programma kan twee jaar duren.

Bewegen op recept (BOR), op verwijzing van de huisarts is een voorbeeld van een GLI maar heeft een korter traject.

Vergoeding en verzekering

Sinds 1 januari 2019 wordt de GLI vanuit de basisverzekering vergoed aan mensen met een matig verhoogd gezondheidsrisico gebaseerd op een te hoog lichaamsgewicht.

Dit geldt voor mensen met een:

  • BMI ≥ 25 met verhoogd risico op hart en vaatziekten (HVZ) of diabetes mellitus type 2 (DM2, suikerziekte) door risicofactoren; 
  • BMI ≥ 25 met andere chronische aandoeningen,
  • BMI ≥ 30 

De gemeentepolis van Menzis (Menzis GarantVerzorgd) vergoedt de GLI vanaf BMI > 25 zonder de bovenstaande aanvullende voorwaarden. Vergoeding voor leefstijlbegeleiding valt in sommige situaties onder de aanvullende verzekering. 

Voor een aantal interessante sites, klik op een van de volgende links:

www.defysiotherapeut.com Algemene informatie over Fysiotherapie en leefstijl
www.jokeslifestyle.nl Wij werken samen met Joke’s lifestyle in Enschede
www.sportaal.nl Ook een partner op het gebied van bewegen in Enschede
www.loketgezondleven.nl  Informatie van de overheid

Hulp bij uw leefstijl?

Samen met u werken wij aan uw leefstijl door leefstijlbegeleiding.
Neem nu contact op met Fysiotherapie de Eekmaat.