MS

Regelmatig bewegen kan het verloop van MS niet tegenhouden, maar soms wel de functionele gevolgen van de ziekte beperken. Fysiotherapie en oefentherapie streven naar het optimaliseren van de functies van het houdings- en bewegingsapparaat, zodat de cliënt zolang mogelijk zelfstandig kan functioneren. De fysiotherapeut of oefentherapeut kan helpen als bewegen lastig wordt, maar heeft ook een rol bij het optimaliseren van het dagelijks bewegen (MS zorg Nederland).

Hulp bij oncologie

Beperkingen bestrijden

Na de diagnose door de specialist vindt in het ziekenhuis een eerste behandeling plaats. Dan volgt ook bij ons de medische intake en zal onze oncologische fysiotherapeut in overleg met de specialist vooral helpen bij het beperken en het bestrijden van veel bijkomende verschijnselen als vermoeidheid, verminderde spierkracht, vertrouwen in eigen lichaam en algehele vermindering van belastbaarheid. De oncologisch fysiotherapeut bespreekt de eventuele andere klachten, maakt ze bespreekbaar en zal waar nodig helpen bij het benaderen van de juiste disciplines of specialismen. Er zal samen met u een behandelplan op maat gemaakt worden.

Herstel, herwinnen en hervatten

In de periode na de eerste behandeling (de herstelfase) gaat het om het herwinnen van de beweeglijkheid, conditieverbetering en hulp bij het hervatten van het werk en sport. Maar het gaat nu ook om het herwinnen van het zelfvertrouwen, de kwaliteit van leven en het hervatten van de dagelijkse routine. Zo bieden we in dit zorgpakket in alle fases van de ziekte vanaf de eerste behandeling een volledig op elkaar afgestemde, professionele begeleiding.

Als kanker blijft

Soms is genezen van kanker helaas niet meer mogelijk. Kanker krijgt dan meer een chronisch karakter. Dit heeft natuurlijk allerlei ingrijpende- en vaak blijvende gevolgen voor uzelf en uw omgeving. Ook hier biedt deze nieuwe zorgcombinatie verlichting door intensieve fysieke en psychologische begeleiding.  
Vraag in onze praktijk om meer informatie.

Zie ook de website www.kanker.nl

Hulp hoe om te gaan met MS

Samen met u maken wij een behandelplan op maat.
Neem nu contact op met Fysiotherapie de Eekmaat.